Elektro inštalacije

  • Dolbjenje utorov
  • Kabliranje in polaganje vseh el. cevi in kablov (pod ometno in nad ometno)
  • Odmontaža in montaža el. omaric
  • Odmontaža in montaža doz, stikal, vtičnic, svetil
  • Priklopi vseh el. naprav, kop. blokov
  • Priklopi telekomunikacije, rač. mreže, video domofonskih naprav,
  • Priklopi alarmne inštalacije

TurboSIST - izdelava spletnih strani